За нас

"Фарморганикс България" ЕООД

Нашата цел: Да се улесни навлизането на устойчивото земеделие чрез внасянето на най-добрите продукти и съвременни технологии в Европа.


"Ремсинтез", Украйна

Завод "Ремсинтез" - от 2010 г разработва, произвежда и продава селскостопанска техника, предоставя пълен набор от гаранционни и следгаранционни услуги.

Наличието на собствено дизайнерско бюро, модерно оборудване и висококвалифициран персонал ни позволява да отговорим на нуждите на клиентите, както по отношение на качеството, така и по отношение на функционалността на агрегатите.

През 2016 г. ПП „Ремсинтез“ получи златен медал в номинацията

"Най-добрият местен производител на селскостопанска техника"

   

През 2017 г. ПП „Ремсинтез“ получи златен медал в номинацията

"Най-добрият местен разработчик на селскостопанска техника"


През 2018 г. ПП „Ремсинтез“ получи златен медал в номинацията

"Най-добрият местен разработчик на селскостопанска техника"

През 2019 г. ПП „Ремсинтез“ получи златен медал в номинацията

"Най-добрият местен разработчик на селскостопанска техника"

През 2020 г. ООО "Ремсинтез" получи златен медал в номинацията

"Най-добрият местен разработчик на селскостопанска техника"

Системата за управление на качеството на ООО "Ремсинтез" при производството на селскостопанска техника отговаря на изискванията международен стандарт ISO 9001: 2015

© 2021 - 2024 Всички права запазени